Groepsberichten

Het versturen van groepsberichten moet efficiënt plaatsvinden. U wilt namelijk een groep klanten snel kunnen informeren over een activiteit. Onze service groepsberichten is hier speciaal voor ontwikkeld.

U beschikt over een aantal klantspecifieke, voor-gedefinieerde, selectiemogelijkheden. Met deze selecties worden de noodzakelijke gegevens via een gestandaardiseerde koppeling uit uw basisadministratie verkregen.

De berichtteksten voert u eenvoudig in en het moment van versturen kunt u vooraf inplannen. Dit kost u slechts zeer beperkt tijd!

Waarvoor kunt u de groepsberichten gebruiken? Een paar voorbeelden:

Lift buitengebruik

De lift in een gebouw met appartementen is stuk. Dit is door een bewoner gemeld. Om te voorkomen dat de overige bewoners ook de defecte lift gaan melden, en om alle bewoners op de hoogte te houden van de voortgang van de reparatie, wordt een groepsbericht naar alle betreffende bewoners gestuurd.

Storing intercom

In een portiek-etage gebouw is een storing in de intercom-installatie in één portiek. Er wordt een groepsbericht gestuurd naar alle bewoners van wie de woning via dit portiek worden ontsloten.

Schilderwerkzaamheden

Een appartementencomplex wordt aan de buitenzijde geschilderd. De werkzaamheden worden beïnvloed door de weersomstandigheden. Het is daarom lastig om vooraf een planning te maken. Door het versturen van een groepsbericht worden de betreffende bewoners snel geïnformeerd over de voortgang van het schilderwerk.

Gaslekkage

Er is bij een bouwblok een gaslucht geroken / geconstateerd. De bewoners van het betreffende bouwblok worden direct via een groepsbericht op de hoogte gesteld.

Wat betekent het versturen van groepsberichten voor uw organisatie?

Welke mogelijkheden krijgt uw organisatie?

“Houdt het simpel” en “betrouwbaar”. Dit zijn uitgangspunten die wij hanteren bij het ontwikkelen van onze diensten. U kunt erop vertrouwen dat de groepsberichten veilig en zonder problemen worden verstuurd. Belangrijke mogelijkheden van onze service zijn:

Koppeling
Onze service heeft een koppeling met uw basisadministratie. Alleen de noodzakelijke gegevens worden automatisch uit uw systeem gehaald. U heeft er geen omkijken meer naar, u houdt de regie. Staan de klantgegevens niet in uw basisadministratie maar bijvoorbeeld in Excel, dan up-loaded u deze gegevens simpel naar ons systeem.
Selectie-mogelijkheden
Rekening houdend met de inrichting van uw basisadministratie heeft u de beschikking over een aantal voor-gedefinieerde selectiemogelijkheden.
Beveiliging
Wij besteden veel aandacht aan beveiliging en privacy rondom onze dienstverlening. De verantwoordelijkheden leggen wij vast in een bewerkersovereenkomst.
Verschillende berichten
Onze service geeft u de mogelijkheid om verschillende standaard berichten in te stellen. De berichtenteksten zijn door u eenvoudig aan te passen. U kunt sub accounts instellen, bijvoorbeeld voor verschillende vestigingen of per opdrachtgever. Hierdoor kunt u de berichten per vestiging of opdrachtgever specifiek maken.
Multi-channel
U bepaalt hoe de groepsberichten worden verstuurd: via SMS en / of e-mail.
Rapportages
Er zijn rapportages beschikbaar over onder meer de verstuurde berichten (datum, aantal), de teksten van de berichten en niet verstuurde e-mails en SMS.

Hoe neemt u onze service af?

Geen financiële investering
U doet geen financiële investering in software. Hierdoor loopt u geen risico. Wij berekenen geen kosten voor het realiseren van de koppeling, de implementatie of de ondersteuning.
Flexibel abonnement
U sluit met ons een flexibel abonnement af en u betaalt een maandelijks bedrag. Onze kosten zijn transparant, op basis van het gebruik en vooraf bij u bekend.

Vrijblijvend consult?