Automatische enquête voor verhuurders

Uw bedrijf of instelling verhuurt woningen. Dagelijks hebben uw medewerkers contacten met uw huurders.

U wilt de beleving van uw huurders in beeld brengen, bijvoorbeeld voor de AEDES-benchmark. Met de klantwaardering wilt u de verschillende (deel)processen, bijvoorbeeld het opzeggen van de huur of het uitvoeren van een reparatie, efficiënter en effectiever inrichten.

Het continu peilen van de mening van uw klanten levert u inzicht in verbeteringen op. Onze service automatische enquête voor verhuurders geeft u hiertoe de mogelijkheden.

Lees meer: automatische enquête.

Hét alternatief voor KWH-Huurlabel! Waarin onderscheiden wij ons?

Flexibel

  • Onze enquêtes zijn flexibel.
  • Vragen past u eenvoudig aan.
  • U kiest de te meten (deel)processen.

Continu en 100%-meting

  • Continue meting.
  • Direct na afronding activiteit.
  • Tot op order- en medewerker-niveau.
  • 100% van de uitgevoerde activiteiten.
  • Geen menselijke handelingen waardoor uniform.

Hét alternatief voor KWH-Huurlabel! Hoe gaan wij te werk?

Wij bieden u de mogelijkheid om de klantbeleving te meten bij verschillende (deel)processen. U bepaalt zelf welke (deel)processen u wilt meten en welke vragen u in de enquête wilt opnemen. Wij meten ook de klantwaardering voor de bij deze processen betrokken partijen (medewerkers, vakmannen-eigen dienst, onderhoudspartners, etc.). Wij onderscheiden onder meer de volgende (deel)processen:

Contact

Dagelijks hebben uw medewerkers contacten met klanten; op kantoor, aan de telefoon, bij de klant thuis of via het web. Hoe ervaart uw klant het contact met uw organisatie?

Behandelen van klachten over uw dienstverlening

In geen enkele organisatie verlopen alle processen 100% goed. Ook u heeft klanten die niet tevreden zijn. Hoe gaat u hiermee om? Wat zijn de ervaringen van uw huurders?

Uitvoeren van een reparatie

Jaarlijks hebben uw bewoners gemiddeld 1 à 2 reparatieverzoeken. Hoe verloopt het melden en afhandelen van deze reparaties?

Opzeggen van de huur en achterlaten van de woning

De bewoner heeft de huur opgezegd. Hoe heeft uw klant dit proces ervaren? Is uw klant tevreden uw dienstverlening bij het opleveren van de woning?

Uitvoeren (planmatige) onderhoudswerkzaamheden

Periodiek worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in of aan de woning of het woongebouw. Werden uw bewoners tijdig geïnformeerd? Wat is hun beleving bij de uitvoering van deze werkzaamheden?

Zoeken en verhuizen naar de woning

Uw klant heeft onlangs haar nieuwe woning betrokken.  Hoe heeft zij het zoeken en verhuizen naar deze woning beleefd?

Vrijblijvend consult?